امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موتور ژنراتور 6/60 موتوسازان

موتور ژنراتور 6/60 موتوسازان
54/6 kW at 1500 rpm - 73/2 bhp

تعداد سلیندر : 6 سلیندر خطی
سیکل : چهارزمانه
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
ظرفیت حجمی : 5/985 لیتر
قطر سیلندر : 100 میلیمتر
کورس پیستون : 127 میلیمتر
نسبت تراکم : 16/5:1
جهت چرخش : در جهت چرخش عقربه های ساعت دید از جلو موتور
ترتیب احتراق : 4 و 2 و 6 و 3 و 5 و 1
ظرفیت سیستم روغن کاری : 17 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کاری ( شامل رادیاتور ) : 27 لیتر
وزن خشک موتور : 640 کیلوگرم
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن : 682 کیلوگرم